Základy managementu

Základy managementu 2_zaverecnyprojekt

7_Základy managementu 2_orgutvary_orgstruktury

6_Základy managementu 2_formalni_neformalni_organizacni_struktura

5_Základy managementu 2_organizovani

Pracovní list č 4 zaklady managementu 2

4_Základy managementu2_strategicke planovani_cile,strategie, AP

Odkaz – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ikg_Ie-KGGloJBCQoLxsQnz-RxxJdJgnjmrJenzR4E0/edit#gid=1590578052

3_Základy managementu 2_strategicke planovani, vize a mise, rozbory

2_Základy managementu 2_cleneni planu, druhy planu

1_Základy managementu 2_uvod do planovani

Pracovní list č 1 zaklady managementu 2

Pracovní list č 2 zaklady managementu 2


Doplňkový úkol č. 6 – Základy managementu 1 – pouze ISP a PK

Doplňkový úkol č. 7 – Základy managementu 1 – pouze ISP a PK

9_Základy managementu 1_prezentace projektů

7_Základy managementu 1

Pracovní list č. 3 – Základy managementu 1

8_Základy managementu 1

Doplňkový úkol č. 5 – Základy managementu 1

Doplňkový úkol č. 4 – Základy managementu 1

Doplňkový úkol č. 3 – Základy managementu 1

Pracovní list č. 2 – Základy managementu 1

6_Základy managementu 1

4_Základy managementu 1

5_Základy managementu 1

Doplňkový úkol č. 2 – Základy managementu 1

Doplňkový úkol č. 1 – záznam časového snímku dne – návod

Doplňkový úkol č. 1 – záznam časového snímku dne_formulář pro záznam

Pracovní list č. 1 – Základy managementu 1

3_Základy managementu 1

2_Základy managementu 1

1. přednáška – Úvod